LICZBA PYTAŃ: 40
CZAS: 1 godzina
LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 20
LICZBA PUNKTÓW DO ZALICZENIA: 13
POWODZENIA!!

1. Człowieka z wody podejmujemy:
2. Przed przystąpieniem do sztucznego oddychania u osoby nieprzytomnej należy:
3. Jeżeli chcemy zwiększyć szanse przeżycia w wodzie należy:
4. Ogrzewanie człowieka, który uległ przechłodzeniu po wyjęciu z wody należy przeprowadzać:
5. Po wywrotce jachtu należy przede wszystkim:
6. Czy powinno się podawać przechłodzonemu rozbitkowi alkohol:
7. Szok termiczny spowodowany jest:
8. Badanie tętna najlepiej przeprowadzać na:
9. Kamizelka ratunkowa jest środkiem ratunkowym zapewniającym:
10. Wstrząs termiczny może powstać w wyniku:
11. centrum nautica
Powyższy obraz przedstawia:
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu mail na poczet zbierania statystyk związanych z testem i egzaminem. Ponadto wyrażam zgodę by od strony CentrumNautica.pl przesyłało mi najnowsze informacje dotyczące szkoleń i kursów.
Email